Aktualności

„Johannes Bugenhagen – Wolinianin, Doktor Pomeranus, Obywatel Europy” - Podsumowanie

24 czerwca 2017 r. w Muzeum Regionalnym im. Andrzeja Kaubego w Wolinie odbyło się otwarcie wystawy pt. „Johannes Bugenhagen – Wolinianin, Doktor Pomeranus, Obywatel Europy”.W uroczystości wzięli udział goście z Danii, Niemiec oraz Polski.

W składzie delegacji duńskiej obecni byli, biskup Roskilde Peter Fischer-Møller z Duńskiego Narodowego Kościoła Luterańskiego, biskup Kopenhagi Czesław Kozon z Kościoła Katolickiego w Danii, pastor Maria Harms z Duńskiego Narodowego Kościoła Luterańskiego, przewodnicząca Federacji Polonia p. Lidia Szuster, honorowy przewodniczący Federacji Polonia p. Roman Śmigielski.

Partnerskie miasto Wolina –Usedom –reprezentował burmistrz tego miasta p. Gert Venland.

Wśród Gości z Polski obecni byli m.in. burmistrz Wolina p. Eugeniusz Jasiewicz, wicestarosta kamieński p. Marek Matys, proboszcz parafii z Chojny ksiądz Jan Zalewski (długoletni polski duszpasterz w Danii), proboszcz parafii luterańskiej w Szczecinie pastor Sławomir Sikora oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kamieńskiej p. Grzegorz Kurka.

Obecność przedstawicieli Dani i Niemiec na otwarciu wystawy nie była przypadkowa, ponieważ postać Jana Bugenhagena łączy nasze narody, stanowi o naszym wspólnym dziedzictwie w obrębie kultury chrześcijańskiej, jest wspólnym wątkiem polskiej, duńskiej i niemieckiej historii, ale przede wszystkim historii tej ziemi, historii „Pomeranii”.Gości przybyłych na uroczystość powitał burmistrz Wolina p. Eugeniusz Jasiewicz w „Dworku Wolińskim”. Podczas krótkiego spotkania przy kawie zebrani zostali zapoznani z miastem, jego strukturą oraz historią. Dla delegacji duńskiej była to już druga wizyta w Wolinie. Pierwsza miała miejsce 4 października 2012 r. z okazji 1025 rocznicy śmierci w Wolinie króla duńskiego Haralda Gormssona, zwanego Sinozębym.Uroczystość w Muzeum wolińskim została przygotowana z okazji 532 rocznicy urodzin Jana Bugenhagena oraz 500-lecia reformacji. Wystawa ukazuje życie i dokonania tego wielkiego Wolinianina, człowieka niezwykle zasłużonego w działalności teologicznej, pedagogicznej, społecznej czy dyplomatycznej, który swą pracą wywarł wielki wpływ na rozwój kultury ówczesnego Pomorza, a którego sława sięgnęła daleko poza granicę ziem nadbałtyckich.Tytuł wystawy jest nie przypadkowy. Wolinianin – bo tu się urodził, Doktor Pomeranus – stoi za tym jego dorobek naukowy, Obywatel Europy – ponieważ jego dokonania mają charakter międzynarodowy.Podczas otwarcia wystawy biskup Roskilde Peter Fischer-Møller zapoznał zgromadzonych z drogą życiową Jana Bugenhagena, akcentując szczególnie wątek duński, tj. koronowanie przez Bugenhagena króla duńskiego Chrystiana III w 1537 r. oraz konwertowanie Duńskiego Kościoła Katolickiego na Kościół Protestanciki, a także reaktywowanie przez niego Uniwersytetu Kopenhaskiego i kierowanie nim w charakterze rektora tej uczelni.

Następnie biskup Czesław Kozon nakreślił aktualną sytuację Kościoła Katolickiego w Danii oraz uwypuklił wątek współpracy obu kościołów w obrębie kultury chrześcijańskiej. Przypomniał o spotkaniu ekumenicznym Papieża Franciszka w katedrze w Lund (Szwecja) z udziałem kapłanów oraz wiernych obu kościołów, które odbyło się 31 października 2016 r.W trakcie zwiedzania wystawy przedstawiono zebranym kilka pamiątek po Bugenhagenie. Zaprezentowano dzieło „Pomeranie” z uwypukleniem jego fragmentów dotyczących historii Wolina, pokazano dom w którym się urodził (na makiecie Wolina, będącej w naszym Muzeum) oraz zdjęcia z uroczystości zawieszenia „Dzwonu Bugenhagena” w katedrze św. Mikołaja w Greifswaldzie, z okazji 525 rocznicy jego urodzin (24.06.2010 r.).Po spotkaniu w Muzeum goście zwiedzili w Wolinie kościoły św. Mikołaja, św. Stanisława, gdzie proboszcz parafii ksiądz Leszek Konieczny spotkał się z gośćmi, obejrzeli miejsce, w którym był kościół św. Jerzego Wojciecha oraz wolińską Marinę.Wracając do samej wystawy, to dzieli się ona na kilka rozdziałów, każdy z nich obejmuje inny okres w życiu reformatora, począwszy od narodzin w Wolinie, poprzez pracę teologiczną, społeczną, historyczną oraz dyplomatyczną. Nie wyczerpuje ona wszystkich dokonań i zasług Jana Bugenhagena, ale mamy nadzieję znacznie przybliży Państwu sylwetkę tego człowieka.Zapraszamy do naszego Muzeum w celu zgłębienia tego fragmentu historii Wolina oraz historii Pomeranii i zapoznania się z dorobkiem tego wielkiego człowieka.Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie

Nowa wystawa w Muzeum Regionalnym - 24 czerwiec 2017

plakat muzeum buganhagen

Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy pt. „Johannes Bugenhagen – Wolinianin, Doktor Pomeranus, Obywatel Europy”, która została wykonana z okazji 532 rocznicy urodzin Bugenhagena oraz 500-lecia reformacji. Wystawa ukazuje życie i dokonania tego wielkiego Wolinianina, człowieka niezwykle zasłużonego w działalności teologicznej, pedagogicznej, społecznej oraz dyplomatycznej, który swą pracą wywarł wielki wpływ na rozwój kultury ówczesnego Pomorza, a którego sława sięgnęła daleko poza granicę ziem nadbałtyckich.

Wystawa, którą prezentujemy dzieli się na kilka rozdziałów. Każdy z nich został oznaczony innym kolorem.

Pierwszy rozdział dostarcza wiadomości o sytuacji w przededniu reformacji na Pomorzu, które podówczas było kilkakrotnie większe niż dziś i odgrywało w ramach całościowego rozwoju Europy znacznie większą rolę, niż sobie to można obecnie wyobrazić. W Księstwie Pomorskim rządził wtedy największy władca Bogusław X.

Drugi rozdział przedstawia etapy życia reformatora. Wiedza na temat jego osoby i warunków działania z biegiem stuleci przygasła, a przecież skutki jego życiowych dokonań są widoczne do dziś, choćby w kontekście jego prac nad kroniką Pomorza. Był pierwszym historiografem tej ziemi. 27 maja 1518 r. gotowe dzieło pt. „Pomerania” przekazał Bogusławowi X. Było to pierwsze całościowe zebranie historii Pomorza.

Trzeci rozdział ukazuje Bugenhagena, jako organizatora Kościoła. Sukcesy w tym zakresie, osiągnął przy współudziale polityków, radnych miast i władców ówczesnej Europy. Opracował ordynacje kościelne dla Brunszwiku, Hamburga, Lubeki, Hildesheim, Szlezwiku-Holsztyna, Księstwa Pomorskiego i Danii.

 Rozdział czwarty to ukazanie obszarów działalności Johannesa Bugenhagena, jako najbardziej znaczącego i skutecznego polityka nowożytnego. Bugenhagen miał świetne wyczucie możliwych do wynegocjowania rezultatów, zawsze indywidualnie zależnych od interesów i powiązań partnera. Wywarł bezpośredni wpływ na wiele krajowych konstytucji, koronował duńskiego króla, konwertował duński kościół katolicki na kościół protestancki, reaktywował Uniwersytet Kopenhaski. Do ważnych dziedzin działalności Bugenhagena należała też oświata, którą widział przez pryzmat humanistycznego ideału wychowania, wychowania młodzieży na radosnych i świadomych ludzi. Równie skuteczny był w dziedzinie polityki społecznej.

 Ten krótki opis dokonań Johannesa Bugenhagena nie wyczerpuje jego osiągnięć. Sądzimy jednak, że wystawa nasza skłoni Państwa do bliższego zapoznania się z dorobkiem tego wielkiego Wolinianina.


Otwarcie wystawy odbędzie się 24 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w Muzeum Regionalnym w Wolinie, ul. Zamkowa 24.

 Serdecznie zapraszamy.

Wolin, 24.06.2017


NOC MUZEÓW 2017

plakat na strone


Noc Muzeów 2017

Masz plany na sobotni wieczór – 20 maja 2017 ? -
jeśli nie to Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie ma dla Ciebie coś specjalnego – Noc Muzeów.

Impreza o charakterze ogólnoeuropejskim zagości w Muzeum wolińskim już po raz siódmy. Bazując na doświadczeniach lat ubiegłych, pracownicy Muzeum, poza stałą ekspozycją, przygotowali atrakcyjny program, który zadowoli miłośników historii oraz muzyki. Dodatkowo zadbaliśmy o element edukacyjny w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Fachowego instruktarzu udzielą nasi strażacy z OSP Wolin,  OSP Kołczewo i OSP Troszyn.

Tradycją naszych imprez stały się spotkania historyczne, podczas których zaprezentowana zostanie przebogata historia Wolina. Pozwoli ona spojrzeć nam na nowo na nasze Miasto, skonfrontować naszą dotychczasową wiedzę oraz wnieść interesujący głos do dyskusji na ten, jakże ważny temat. W tym roku główną postacią Nocy Muzeów będzie Jan Bugenhagen, któremu poświęcono specjalną wystawę pt. „Jan Bugenhagen – Doktor Pomeranus, Wolinianin, Obywatel Europy".

Drugim, nie mniej ważnym tematem, będzie prelekcja Pani doktor Joanny Wawrzeniuk, pracownika Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autorki książki pt. „Magia Ochronna Słowian”. Wykład Pani doktor Wawrzeniuk odbędzie się w Sali konferencyjnej Dworku Wolińskiego.

Jeśli ktoś poczuje się głodny, nie tylko wiedzy, ale dosłownie, będzie mógł spróbować grillowanej kiełbaski, przygotowanej przez Pana Ryszarda Łągiewkę.

Imprezę zakończy koncert zespołu muzycznego " AfterBlues", który odbędzie się w podziemiach Dworku Wolińskiego.

Prze cały czas będziecie Państwo mogli podziwiać wolińską, zabytkową artylerię. Będzie można dokładnie obejrzeć nasze armaty, jak również zobaczyć i posłuchać salw artyleryjskich. Ponadto zaprezentujemy nowe oblicze naszego Muzeum, po ostatniej rozbudowie i zmianie elewacji wschodniej budynku.

Rozkład jazdy:

19.00 - początek zwiedzania wystaw stałych,

19.00 - pokazy ratownictwa w wykonaniu OSP,

19.00 - prelekcja „Jan Bugenhagen, Doktor Pomeranus….”,

20.00 - prelekcja „Magia ochronna Słowian”, Dworek Woliński

21.30 - koncert w podziemiach Dworku- AfterBlues.

22.00 - prezentacja „artylerii wolińskiej” oraz salwy armatnie,

……. - zakończenie imprezy.

Dlaczego masz spędzać sobotni wieczór na kanapie przed telewizorem skoro możesz przyjść na Zamkową 24 i wziąć udział w atrakcyjnej, międzynarodowej imprezie, dobrze się bawić i doświadczyć tego, że w Wolinie coś się dzieje.

Serdecznie zapraszamy

Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie

ul. Zamkowa 24

Tel: +48 91 326 17 63

www.muzeumwolin.pl


"The 1st Jómsborg Conference"

img 5110
W dniach 19 – 22 kwietnia 2017 r. odbyła się w Muzeum Regionalnym im. Andrzeja Kaubego w Wolinie międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „The 1st Jómsborg Conference”, której temat roboczy brzmiał: Definiowanie i stosowanie norm społecznych w średniowiecznej Skandynawii”. Organizatorem merytorycznym konferencji był dr hab. Jakub Morawiec z Instytutu Historii, Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Była to trzecia konferencja dotycząca spraw nordyckich w powiązaniu z historią Wolina, ale pierwsza pod roboczym tytułem „Jómsborg”.

W konferencji udział wzięło 28 naukowców z Polski, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Islandii, Szwecji, Niemiec i Norwegii. Dyskutowali oni na tematy dotyczące rozwoju społeczeństw i norm społecznych w epoce Wikingów i w średniowiecznej Skandynawii. Rozwój ten analizowany był wg różnych kategorii i wyznaczników, takich jak reputacja, honor i przyjaźń, żeby wymienić tylko kilka. Normy te miały wpływ na życie codzienne, polityczne, gospodarcze i kulturalne, zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw, jak licznie na to wskazują źródła literackie, prawne i materialne. Mimo licznych badań prowadzonych do chwili obecnej, a dotyczących tych tematów, wydaje się, że rozważania nad nimi warto kontynuować, prowadząc poszukiwania w różnych aspektach, które będą uwzględniały prawo, politykę, religię, literaturę i inne. Ich rezultaty umożliwią lepsze zrozumienie procesów tworzenia i funkcjonowania społeczeństw średniowiecznej północy.

Wynikiem konferencji będzie wydawnictwo podsumowujące obrady, w którym zostaną zawarte główne tezy w prezentowanych referatach.Korzystając z okazji przedstawiamy krótko problematykę poprzednich spotkań.

                                                                                         

25 i 26 kwietnia 2013 r. konferencja nosiła tytuł: „Spory i kontrowersje naukowe w studiach nordystycznych”. Jej kierownikiem naukowym był Pan dr Jakub Morawiec z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Debatowano na niej nad badaniami nad dziejami średniowiecznej Skandynawii, które mają swoją długą i bogatą tradycję, obejmującą spory, typowe dla świata nauki, konfrontacje hipotez, poglądów i metod. Konferencja ta dała okazję do dyskusji nad zagadnieniami, które w badaniach nad politycznymi, kulturowymi i gospodarczymi dziejami Europy północnej w średniowieczu, w szczególny sposób cechowały się intensywnością naukowej i poza naukowej dyskusji. Przegląd dziejów badań nad szczególnie kontrowersyjnymi, budzącymi różnorakie emocje zagadnieniami, miał służyć nie przypomnieniu problemów z jakimi borykali się dotąd badacze, ale był pretekstem do szukania odpowiedzi na bardziej generalne pytania: na ile tak modne i oczekiwane dziś interdyscyplinarne spojrzenie przekłada się na lepsze zrozumienie poszczególnych problemów? Czy jest w nich jeszcze miejsce na stare, w pewnym momencie zarzucone teorie i hipotezy badawcze? Czy dotychczasowe doświadczenia badaczy pozwalają na definiowanie nowych kierunków poszukiwań w rozwiązywaniu poszczególnych problemów badawczych, szczególnie tych budzących kontrowersje i gorące spory?Następna konferencja odbyła się w naszym Muzeum 24 i 25 kwietnia 2015 r. Nosiła roboczy tytuł: „Wczesnośredniowieczne zmagania słowiańsko- skandynawskie w historii i legendzie w X - XII wieku".

Wzajemne kontakty mieszkańców Skandynawii ze Słowiańszczyzną Nadbałtycką w okresie wczesnego średniowiecza były żywe i ważne dla gospodarczego, kulturowego i politycznego rozwoju obu regionów. Kwestie te od dawna interesowały badaczy różnych specjalności po obu stronach Bałtyku. Niemniej wydaje się, że istnieje wciąż pole do dyskusji, które wiąże się z badaniami nad literackim i legendarnym wymiarem owych relacji. Spisana w XIII wieku w Skandynawii Saga o Jomswikingach prowokuje do pytań odnoszących się do wizerunku Słowian w średniowiecznej tradycji skandynawskiej, recepcji wydarzeń politycznych, głównych postaci oraz wzajemnych powiązań, przede wszystkim na poziomie elit w średniowiecznym piśmiennictwie po obu stronach Bałtyku. Konferencja miała na celu próbę konfrontacji naszej wiedzy na temat wydarzeń na słowiańsko-skandynawskim styku z kreowaną w średniowieczu na ich podstawie legendą. Uczestnikami konferencji byli naukowcy z Polski, Wielkiej Brytanii, Islandii, Finlandii i Niemiec. Obradom przewodniczył dr Jakub Morawiec, pracownik Zakładu Historii Średniowiecznej, Instytutu Historii, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.Materiał naukowy prezentowany na odbytych w Muzeum Regionalnym konferencjach poszerza zdecydowanie naszą wiedzę na temat funkcjonowania społeczeństw wczesnego średniowiecza w Skandynawii i Europie Północnej, w tym i naszym Wolinie, który w tym czasie był ważną jednostką osadniczą, mającą duży wpływ na sytuację tego regionu. Dzięki spotkaniom takim jak Konferencje „Jómsborg” możemy odkrywać wciąż nowe karty historii naszego grodu.

"The 1st Jómsborg Conference" w zamyśle otwiera cykl spotkań, które Muzeum Regionalne wraz z Uniwersytetem Śląskim, będą organizować wspólnie z co trzy lata.


group photo

Konferencja „Jomsborg” 2017

drakkar

Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie oraz Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego uprzejmie informują, iż w dniach 20 – 22 kwietnia 2017 r. odbędzie się pierwsza konferencja z cyklu „Jomsborg”, której tematem wiodącym będzie:„Definiowanie i stosowanie norm społecznych w średniowiecznej Skandynawii”.Rozwój społeczny w epoce Wikingów i średniowiecznej Skandynawii został podzielony na kategorie według różnych znaczników, takich jak reputacja, honor i przyjaźń, żeby wymienić tylko kilka. Normy te wydają się miały duży wpływ na życie codzienne, polityczne, gospodarcze i kulturalne zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw, jak licznie wskazują na to źródła literackie, prawne i materialne.

Mimo wielu badań dotyczących tych tematów warto je kontynuować, prowadząc poszukiwania w różnych aspektach, które uwzględniałyby prawo, politykę, religię, literaturę i inne. Badania te mogą pomóc w lepszym zrozumieniu procesów tworzenia i funkcjonowania społeczeństw na terenie średniowiecznej Północy.

Jak zaznaczono we wstępie, jest to pierwsza konferencja z cyklu „Jomsborg”, ale trzecia organizowana przez nasze Muzeum wraz z dr. hab. Jakubem Morawcem, dotycząca zagadnień nordystycznych, mająca związek z historią naszego Wolina. Wezmą w niej udział naukowcy z kilkunastu krajów Europy, dzięki którym możemy poznawać wciąż nieodkryte tajemnice historii naszego grodu.

Mamy nadzieję, że piękne okolice Wolina pozwolą wszystkim uczestnikom konferencji spędzić tu trzy owocne dni na dyskusjach i analizach dotyczących tych ważnych i intrygujących tematów.Konferencja odbędzie się w Muzeum Regionalnym im. Andrzeja Kaubego

w Wolinie, ul. Zamkowa 23A, (Dworku Wolińskim) w Wolinie.Serdecznie zapraszamy na to interesujące wydarzenie.
logo


Galeria

  • 1
  • 2
  • 3

Informujemy, że w czwartek 11.06.2020 roku Muzeum będzie nieczynne.Zapraszamy w piątek od godziny 10.0 do 16.00.

Boże Ciało Muzeum nieczynne

                                                                                                   ...

Regulamin losowania nagród Loterii 3 Majowej

Regulamin loteriiWITAJ MAJ, 3 MAJLOTERIA 3 MAJOWA!!!Udziel odpowiedzi na 3 pytania dotyczące Konstytucji 3 Maja i weź udział w loterii!!!W loterii mogą wziąć udział wszyscy chętni, w szczególności dzieci, młodzież wraz z rodzicami!Czy wiesz:1. Za panowania którego króla polskiego uchwalona została Konstytucja 3 Maja?2. Kto na obrazie Jana Matejki „Konstytucja...

Loteria 3 Majowa