Aktualności

X Sesja Ludów Morza Bałtyckiego

Loga wspólne copy
Zaproszenie na X Sesję Naukową
Program Sesji
Dzień pierwszy piątek 2 sierpnia 2019 roku
10.00-13.00 – Rejestracja uczestników – Urząd Miasta i Gminy Wolin
13.15-13.45 – otwarcie X Międzynarodowej Sesji Naukowej ludów Morza Bałtyckiego Bałtyk w dziejach ludów Morza Bałtyckiego - Gospodarka morska ludów Morza Bałtyckiego(Sala posiedzeń Rady Miejskiej w Wolinie)
  • wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Wolin: mgr Ewa Grzybowska
  • przywitanie Gości Konferencji w imieniu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza: prof. UAM dr hab. Maciej Franz
  • prezentacja dwóch nowych tomów „Mare Integrans”, wraz z całym dotychczasowym dorobkiem naukowym Sesji Wolińskich – X Sesji na Wolinie
  • sprawy organizacyjne: prof. UAM dr hab. Maciej Franz
14.00-17.00obrady plenarne (Sala posiedzeń Rady Miejskiej w Wolinie) prowadzący prof. dr hab. Andrzej Makowski
·        14.00-14.30 – dr hab. Anna B. Kowalska (Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Szczecinie) – Wczesnośredniowieczne połowy ryb – indywidualne czy zbiorowe?
·        14.30-15.00– prof. AP dr hab. Jarosław Sochacki (Akademia Pomorska w Słupsku) – Najazdy Normanów na Franków wschodnich za rządów Ludwika Niemca w świetle źródeł współczesnych
·        15.00-15.30 – prof. UAM dr hab. Maciej Franz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu– Znaczenie Morza Bałtyckiego w epoce nowożytnej
·        15.30-16.00– prof. dr hab. Andrzej Stroynowski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie) Handel morski a polityka w świetle „Pamiętnika Historyczno-Politycznego" (1782 – 1787)
·        16.00-16.30- prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel (Uniwersytet w Białymstoku) – Bohaterowie polskich filmów nad Bałtykiem
·        16.30-17.00 - prof. dr hab. Andrij Kharuk (Narodowa Akademia Wojsk Lądowych im. Petra Sahajdacznego we Lwowie) – Bronić Międzymorza: współpraca wojskowa i wojskowo-techniczna pomiędzy Ukrainą i Polską
·        17.00-17.30 - dyskusja

Dzień drugi sobota 3 sierpnia 2019 roku
9.20-12.00obrady plenarne – w Sali posiedzeń RM w Wolinie
Sekcja 1: Archeologia i Średniowiecze prowadzący prof. AP dr hab. Jarosław Sochacki
·        9.20-9.40 – dr Piotr Pranke – Znaczenie wypraw pomorskich w dziejach władztwa wczesnopiastowskiego w X-XII wieku
·        9.40-10.00 – dr Michał Janik (Fundacja Saxo Grammaticus)– Prawdziwe i fikcyjne migracje poprzez Morze Bałtyckie we wczesnym średniowieczu
·        10.00-10.20 – dr Paweł Babij – Lądem czy morzem? Klęska ośmiu synów Racibora w 1043 r. jako element dziejów walki obodrzycko-duńskich i problem badawczy
·        10.20-10.40 – Michał Gniadek-Zieliński (Uniwersytet Warszawski)– Bałtyk jako miejsce mitycznej i mistycznej wędrówki
·        10.40-11.00 – dr Kamil Kajkowski – (Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie – Żywioł morski w tradycyjnych wierzeniach Słowian nadbałtyckich
·        Po przerwie prowadzący dr hab. Anna B. Kowalska
·        11.20-11.40 – mgr Patrycja Jędrzejewska (Akademia Pomorska w Słupsku)– Kilka uwag o gospodarce morskiej Warcisława IV
·        11.40-12.00 – mgr Piotr Piętkowski (Uniwersytet Wrocławski)– Najstarsze ślady importu śledzi bałtyckich na ziemie polskie do przełomu XII i XIII wieku. Perspektywa badań historyczno-archeologicznych.
·        12.00-12.20 – dr Lech Kościelak (Akademia FASS)– Via Baltica w christianizacji Liwów
·        12.20-12.-40 – prof. em. AP dr hab. Jowita Kęcińska-Kaczmarek – Średniowieczny Bałtyk w powieści Elżbiety Cherezińskiej
·        Po przerwie prowadzący prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel
·        13.00-13.20 – mgr Justyna Gałuszka (Uniwersytet Jagielloński) – Dominium Maris Baltici podczas elekcji 1587 roku
·        13.20-13.40 – dr Anna Pastorek (Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie) – Rola Morza Bałtyckiego w budowaniu potęgi handlowej Republiki Zjednoczonych prowincji
·        13.40-14.00 – mgr Piotr Krzyżański (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) – Polska spichlerzem Europy? Znaczenie Bałtyku dla XVI-wiecznej Rzeczypospolitej
15.15-18.00obrady plenarnesala w podziemiach Dworku za UM Wolin
Sekcja Nowożytność: przewodniczący prof. UAM dr hab. Maciej Franz
·        15.00–15.20 – dr Anna Kryszak (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu) – Kozacy w Inflantach
·        15.20-15.50 – prof. UJ dr hab. Adam Perłakowski (Uniwersytet Jagielloński) – Gravamina rady miejskiej Pucka z 20.III.1733r. Z dziejów starań miasta portowego o ulgi finansowe w dobie przedostatniego bezkrólewia
·        15.50-16.10prof. dr hab. Serhij Troyan (Narodowy Uniwersytet Lotnictwa w Kijowie) – Alfred von Tirpitz i niemiecka marynarka wojenna na Bałtycku (1897-1914)
·        16.10-16.30prof. dr hab. Oleksandr Demianiuk (Wołyński Instytut Podyplomowej Edukacji Pedagogicznej w Łucku) – Flota Bałtycka w obronie gospodarki ludów regionu (1914-1915)
·        Po przerwie prowadzący prof. UAM dr hab. Marek Figura
·        16.50-17.10 – dr Mariusz Kardas (Akademia Marynarki Wojennej im. Boh. Westerplatte w Gdyni) – Pomiędzy Gdynią a Konstancą. Na „bursztynowym” szlaku międzymorza dwudziestolecia międzywojennego.
·        17.30-17.50 – dr Rafał Bazaniak (Uniwersytet Łódzki) – Słów kilka o polskim Pomorzu w polityce gospodarczej Drugiej Rzeczypospolitej
·        17.50-18.10 – mgr Kamil Bierka (Akademia Pomorska w Słupsku) – Dostęp Polski do morza i jego wpływ na aktywność morską państwa w okresie II Rzeczypospolitej
·        18.10-18.30 – dr Marcin J. Szymański (Uniwersytet Łódzki) – Znaczenie portu w Gdyni dla handlu bawełną w okresie międzywojennym
·        18.30-18.50 – dr Jordan Siemianowski (Uniwersytet Szczeciński) - Kulisy Założenia Żeglugi Polskiej S.A. w 1926 r.
·        18.45-19.00 - dyskusja

Dzień trzeci niedziela 4 sierpnia 2019 roku
Obrady plenarne na sali w Sali posiedzeń RM w Wolinie
Sekcja: Dzieje Najnowsze i Współczesność: prowadzący prof. dr hab. Andrij Kharuk
·        9.30-9.50 – mgr Tomasz E. Bielecki (Uniwersytet Gdański) – Służba Polaków z byłego województwa pomorskiego II Rzeczypospolitej w Wermachcie okiem niemieckich oficerów XX Okręgu Wojskowego Rzeszy
·        9.50-10.10 – prof. dr hab. Andrzej Makowski (Akademia Marynarki Wojennej im. Boh. Westerplatte w Gdyni) – Morze Bałtyckie – dwa scenariusze budowy bezpieczeństwa
·        10.10-10.30 – prof. UAM dr hab. Marek Figura (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) – Państwa bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) – rola w gospodarce Białorusi
·        10.30-10.50 – prof. Jurij Burakow (Narodowa Akademia Wojsk Lądowych im. Petra Sahajdacznego we Lwowie) – Współpraca państw regionu bałtyckiego i Ukrainy: aspekty militarno-polityczne
·        10.50-11.10 - mgr Lilia Skorycz (Narodowa Akademia Wojsk Lądowych im. Petra Sahajdacznego we Lwowie) Łarysa Kharuk (Państwowa Uczelnia Wyższa „NEMK”) – Broń chemiczna na dnie Bałtyku. Historia problemu
·        Po przerwie obrady poprowadzi dr Mariusz Kardas
·        11.30-11.50 – mgr Mateusz Kubicki (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku), mgr Kamila Tucholska (Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku) – Od tradycyjnego rzemiosła do branży uprzemysłowionej. Rybołówstwo bałtyckie w XX wieku
·        11.50-12.10 – prof. Liliya Pytlowana (Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie) – Gazociąf Nord Stream 2 i bezpieczeństwo państw europejskich we współczesnej karykaturze politycznej
·        12.10-12.30 – mgr Łukasz Staśkiewicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) – Idea drogi wodnej E-40 w białoruskiej perspektywie – czy Białoruś stanie się krajem morskim
·        12.30-12.50 – prof. Ałła Kyrydon (Państwowy Naukowy Zakład „Wydawnictwo Encyklopedyczne” w Kijowie) – Historia bitew morskich na Bałtyku (prezentacja wydania ukraińskiego „Z dziejów wojen morskich”, Niku-Centr, Kijów 2018)

12.50-13.10 – podsumowanie konferencji prowadzi prof. UAM dr hab. Maciej Franz
13.10- zakończenie konferencji

 

Galeria

  • 1
  • 2
  • 3

Informujemy, że w czwartek 11.06.2020 roku Muzeum będzie nieczynne.Zapraszamy w piątek od godziny 10.0 do 16.00.

Boże Ciało Muzeum nieczynne

                                                                                                   ...

Regulamin losowania nagród Loterii 3 Majowej

Regulamin loteriiWITAJ MAJ, 3 MAJLOTERIA 3 MAJOWA!!!Udziel odpowiedzi na 3 pytania dotyczące Konstytucji 3 Maja i weź udział w loterii!!!W loterii mogą wziąć udział wszyscy chętni, w szczególności dzieci, młodzież wraz z rodzicami!Czy wiesz:1. Za panowania którego króla polskiego uchwalona została Konstytucja 3 Maja?2. Kto na obrazie Jana Matejki „Konstytucja...

Loteria 3 Majowa